28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

20.10.2023

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК.

бучително видео за работа с машини за членовете на СИК.

 

Линк за достъп чрез интернет браузър: https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/edu

 

19.10.2023

Съобщение

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.
19.10.2023

Съобщение

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 28.10.2023 г.

I ЛЪЧ

Отговорник – Виолета Алексова

Шофьора на ЛЪЧ I идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за Боснек и Чуйпетлово

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

I

 

Л

Ъ

Ч

 

 

 

 

 

Боснек и Чуйпетлово

кметството

051

12.55 – 13.00

Студена

Училището

046,047

13.20 – 13.30

Кралев дол

Читалището

048

13.50 – 14.00

 

Църква

Помощно училище

045

14.10 – 14.15

ХVI  ОУ

042,043,044

14.25 – 14.40

Читалище ”Просвета”

041

14.50 – 14.55

Читалище ”Просвета”

039,040

15.00 – 15.10

Кладница

Училището

050

15.30 – 15.35

Рударци

Кметството

049, 136

15.45 – 15.50

Драгичево

Училището

036,037,038

16.00 – 16.15

Изток 1

X ОУ

011,012,013,014

16.35 – 16.55

 

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 28.10.2023 г.

II ЛЪЧ

Отговорник – Екатерина Станимирова

Шофьора на ЛЪЧ II идва 11.30ч., товари и тръгва 12.00ч. за Бела вода.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

II

 

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Бела вода

Читалището , Клуб на пенсионера

102,103

12.20 - 12.30

Батановци

Училището

126,127,128

12.40 – 12.55

Черна гора

Читалището

129

13.10 – 13.15

Лесковец и Планиница

Кметството

134

13.30 – 13.35

Богданов дол

 

Читалището

130

 

13.55 – 14.00

 

Ярджиловци

Училището

131,132, ПСИК 138

 

14.15 – 14.25

Селищен дол

Кметството

135

14.35 – 14.40

Зидарци

Ритуална зала

133

15.00 – 15.05

Витановци

Читалището

122

15.15 – 15.20

 

Клепало

 

VIII СОУ

106,107

 

15.40 – 16.10

108,109

110,111

 МБАЛ Р.Ангелова

   139

 16.20 - 16.25

Драгановец

ОДК /Пионерски дом/

104,105

17.00 – 17.10

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 28.10.2023 г.

III ЛЪЧ

Отговорник – Милка Николова

Шофьора на ЛЪЧ III идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за кв.Димова махала.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

III

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Димова махала

ПГЕМП ”Хр. Ботев”

066,067,068

12.40 - 12.55

Кв. Хумни дол

V СОУ

064,065,072

13.05 – 13.15

Кв. Твърди ливади

IX СОУ

062,069,070,071,

13.30 – 13.50

Кв. Рудничар

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

063

14.05 – 14.10

Кв. Байкушева

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

112,113,114

14.15 – 14.30

          Кметство Люлин

Читалището

118

14.50 – 14.55

Кметство Дивотино

Училището

Механа „Кьоша“ ул.Първа № 13

119

120

15.05 – 15.10

15.30 – 15.35

Кметство Мещица

Читалището

121

15.55 – 16.00

Кметство Вискяр

Читалището

124

16.20 – 16.25

Кметство Радуй

Читалището

125

16.45 – 16.50

Кметство Расник

Кметството

123

17.10 – 17.15

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 28.10.2023 г.

IV ЛЪЧ

Отговорник – Даниела Ставриева

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

IV

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Тева

Училището

053,054,055,056,057

058,059,060,061

13.10 – 13.55

Калкас

Бивша здравна служба

073

14.35 – 14.45

Христо Ботев 1 и

кв. Могиличе

XII ОУ

092,093,096

15.10 – 15.25

Христо Ботев 2

Пътен комбинат

094,095

15.35 – 15.45

Ралица 1 и Каменина

VII ОУ

089,090,091

097,098,099,100

16.05 – 16.40

Ралица 2

Профилакториум

101

16.50 – 16.55

Профилакториум

Профилакториум

140

16.55 – 17.00

 ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 28.10.2023 г.

V ЛЪЧ

Отговорник – Евелина Драганова

Шофьора на ЛЪЧ V идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  кв.Иван Вазов

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

V

 

 

Л

Ъ

Ч

 

        кв. Ив. Вазов 1 и Рено

Спортна зала ”Кракра”

081,082,084

14.10 – 14.25

Варош

VI СОУ

088

14.35 – 14.40

кв. Селото и кв.Иван Вазов 1 и 2

VI СОУ

079,080,083,085

086,087

14.45 – 15.15

СБАЛББ ”Панталей”

СБАЛББ ”Панталей”

141

15.35 – 15.40

Кв. В. Коларов 2

СОУИЧЕ ”Петър Берон”

076,077,078

16.10 – 16.15

Кв. В. Коларов 1

СОУИЧЕ ”Петър Берон”

075

16.25 – 16.30

Кв. В. Коларов 1

Клуб  на  железничаря

074

16.40 – 16.45

Кв. Монте  Карло

ОУ ”Св. Иван Рилски”

115,116,117,

52  ПСИК, 137 ПСИК

16.55 – 17.30

ОБЩИНА  ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 28.10.2023 г.

V I ЛЪЧ

Отговорник – Ирина Шадова

Шофьора на ЛЪЧ VI идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  Голямо Бучино

 

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

VI

 

Л
Ъ
Ч

Г.Бучино

Читалището

035

14.40 – 14.45

Кв. Мошино 1

Техникум по строителство

001,002,003

15.05 – 15.20

Мошино 2 и Мошино 3

XIII OУ

004,005,006,007,008,009

010

15.30 – 16.05

Изток 2 ,  Изток 4 и  Изток 7

   XI ОУ

015,016,017,018

021,022,023,024,025,033,034

16.15 – 17.10

Изток 3 , Изток 5 и  Изток 6

  IV ОУ

019,020,026,027,028,029

030,031,032

17.20 – 18.00

17.10.2023

Обучение на членовете на СИК от ОИК

ОИК-Перник ще извъши обучение на членовете на СИК  на следните дати:

1. 22.10.2023г. от 11.00 часа в зала "Панорама"

2. 22.10.2023г. от 16.00 часа в зала "Панорама"

3. 23.10.2023г. от 18.00 часа в зала "Панорама"

4. 24.10.2023г. от 18.00 часа в зала "Панорама"

14.10.2023

Обучение на членовете на СИК от СИЕЛА НОРМА АД

На  17.10.2023г. от 19.00 часа и на  21.10.2023г. от 16.00 часа ще се проведе онлайн обучение за робота със СУМГ.

Форма на провежданеДистанционни обучения посредством Microsoft Teams.

Времетраене на обучение: 40 мин.

 

 

Моля, проследявайте конкретния ден и час за присъединяване към обученията, тъй като линковете (Click here to join the meetingса индивидуални за всяко обучение.

 

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 384 937 46 

Passcode: Wt2RBU 

 

     

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

 

 

11.10.2023

Съобщение

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ  ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

№ на секция

Седалище на секция

143200002

гр.Перник, кв. Изток 

Професионална гимназия по техника и строителство"арх.Й.Миланов"

ул.Младен Стоянов 

143200019

гр.Перник, кв.Изток

XIII -то ОУ ул.Рига 1/сграда на бивше IV- то СОУ/

143200039

гр.Перник, кв.Църква

Читалище "Просвета" ул.Д.Благоев

143200116

гр.Перник

ОУ "Св.Иван Рилски", кв.Монте Карло 1

   

Заявки за помощ при придвижване/превоз/ на избиратели със затруднено придвиждане до избирателната секция ще се приемат от 23.10.2023г. до 29.10.2023г. от 8.00 до 17.00 часа на нел.0882383813, на имейла на община Перник- [email protected] и в деловодството на община Перник на адрес  : гр.Перник, пл. Свети Ивано Рилски 1 А, а за населените места от кметове /км.наместници/ или определените от тях лица.

11.10.2023

Съобщение

Бюлетине за общински съветници - 

https://cik.is-bg.net/upload/219475/%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.png

Бюлетина за кмет на община - https://cik.is-bg.net/upload/219430/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+-+%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82.png

Бюлетина за кмет на кметство Богданов дол - https://cik.is-bg.net/upload/219436/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+-+%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BB.png

Бюлетина юь кмет на кметство Витановци - https://cik.is-bg.net/upload/219442/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+-+%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8.png

Бюлетина за кмет на кметство Големо Бучино - https://cik.is-bg.net/upload/219445/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+-+%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE+%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE.png

Бюлетина за кмет на кметство Дивотино - https://cik.is-bg.net/upload/219466/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+-+%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE.png

Бюлетина за кмет на кметство Драгичево - https://cik.is-bg.net/upload/219508/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+-+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE.png

Бюлетина за кмет на кметство Кладница - https://cik.is-bg.net/upload/219532/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+-+%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.png

Бюлетина за кмет на кметство Кралев дол - https://cik.is-bg.net/upload/219568/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+-+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BB.png

Бюлетина за кмет на кметство Люлин - https://cik.is-bg.net/upload/219583/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+-+%D0%9B%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%BD.png

Бюлетина за кмет на кметство Мещица - https://cik.is-bg.net/upload/219588/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+-+%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B8%D1%86%D0%B0.png

Бюлетина за кмет на кметство Расник - https://cik.is-bg.net/upload/219597/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+-+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA.png

Бюлетина за кмет на кметство Рударци - https://cik.is-bg.net/upload/219607/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+-+%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8.png

Бюлетина за кмет на кметство Студена - https://cik.is-bg.net/upload/219646/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+-+%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0.png

Бюлетина за кмет на кметство Батановци - https://cik.is-bg.net/upload/219653/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+-+%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8.png

Бюлетини за кмет на кметство Черна гора - https://cik.is-bg.net/upload/219659/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+-+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0.png

 Бюлетина за кмет на кметство Ярджиловци - https://cik.is-bg.net/upload/219665/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+-+%D0%AF%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8.png

19.09.2023

Регистрация на кандидати за общински съветници и кметове

Регистрирането на кандидатските листи в ОИК -Перник се извършва от 19 септември до 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден),  в сградата на Община Перник, пл. „Иван Рилски 1“ , ет. 10, стая 12   

Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели през последните 6 месеца (към дата 28 април 2023 г. включително): за общински съветници, кметове на общини и райони в съответната община; за кметове на кметства – в съответното населено място.

Регистрация на кандидатски листи от партии,коалиции и местни коалиции

  Документи за регистрация

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;
 2. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);
 3. кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира. Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

       4.пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 1. копие от личната карта или личния паспорт за страната . Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

 Регистрация на  независими кандидати

 Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат   (Приложение № 56-МИ от изборните книжа). Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка (Решение на ЦИК № 1994-МИ от 24.08.2023 г.).

Списъкът се предава на общинската избирателна комисия не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26.09.2023 г.  ,заедно със следните документи:

       1.предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

 1. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа)
 2. копие от личната карта или личния паспорт за страната . Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

При отказ за регистрация  или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия, коалиция или местна коалиция, партията и коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г., да предложи за регистриране друг кандидат.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г.

Новият кандидат по предложение на партията,  коалицията  или местната коалиция заема освободеното или последното място в кандидатската листа.

Листата не се преподрежда, когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже след 28 септември 2023 г. В този случай мястото на отказалия се кандидат остава незаето. При изписване на имената и номерата в кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в паравана за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен“.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия,  коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност  да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден  – 21.10.2023 г.

11.09.2023

Съобщение

ОИК Перник  регистрира  за участие в изборите  за общински съветници и кметове на 29.10.2023г . ,   партиите и коалициите, местни коалиции и инициативни комитети,  всеки календарен ден от 9.00часа до 17.00 часа в сградата на Община Перник, ет .10,стая 12 .

 

Регистрация на партиите и коалициите

В срок до 17.00 часа на  18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

Регистрация на местни коалиции в ОИК

В срок до 17.00 часа на  18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация на местна коалиция  до ОИК – Приложение № 33-МИ от изборните книжа.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:- за кой вид избор се създава;- кой е упълномощен да я представлява.Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Регистрация на инициативни комитети

В срок до 17.00 часа на  18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация на Приложение № 42-МИ от изборните книжа.до ОИК –

Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 - Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет. в решението за образуване на инициативния комитет се посочва:- за издигането на кой независим кандидат се образува инициативният комитет;- за кой вид избор (общински съветници, кмет на община, район или кмет на кметство);- от кого се представлява инициативният комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 281-МИ / 06.11.2023

  относно: ОТНОСНО: отваряне на чувалите на СИК 143200129 ,Черна гора

 • № 282-МИ / 05.11.2023

  относно: сигнал от Валери Елинчов Атанасов-упълномощен представител на МК "Движение за просперитет на Перник.

 • № 280-МИ / 05.11.2023

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИТАНОВЦИ

всички решения