15.11.2019

Съобщение

ОИК - ПЕРНИК ИНФОРМИРА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА ПЕРНИК, ЧЕ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ИМ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ, както следва:

- на 18.11.2019г. 13,00 часа до 16,30 часа

- НА 19.11.2019г. ОТ 9,30 часа до 16,30 часа

- на 20.11.2019г. от 9,30 часа до 16,30 часа В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ПЕРНИК.

СЛЕД ТЕЗИ ДАТИ ИЗПЛАЩАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В КАСАТА НА 6 ЕТАЖ В ОБЩИНА ПЕРНИК.

05.11.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ИЗБРАНИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ПЕРНИК И ИЗРАНИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

Съгласно заповед № И-18/05.11.2019г. на Обастния управител на област Перник първото заседание на новоизбрания Общински съвет ще се проведе на 12.11.2019г. от 10,30 часа в заседателна зала "Панорама".

 

26.10.2019

Съобщение

Сигнали за установени наруения на изборния процес може да подавате на следните телефони на ОИК - Перник:

076 684 216

0888 960 085

18.10.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия информира участниците в изборния процес и заинтересованите лица, че на интернет страницата на комисията в раздел „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019“, рубрики „Обучителен портал“ и „Разяснителна кампания“, са публикувани:

В раздел „Принципни решения“ се намират решенията на ЦИК по общи въпроси свързани с организацията на местните избори и точното и еднакво прилагане на Изборния кодекс.

Публикуваните изборни документи и разяснителни материали целят повишаване компетентността и информираността на участниците в изборния процес и заинтересованите лица.

Информация за ОИК, приетите от тях решения, регистрираните кандидати по видове избори, като и по други въпроси се намира на интернет страницата на съответната комисия, която е подстраница на официалната интернет страница на ЦИК.

15.10.2019

Съобщение

ОБЩИНА  ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 26.10.2019 г.

I ЛЪЧ

Отговорник – Виолета Алексова, представител ОИК – Перник – Марин Георгиев

Шофьора на ЛЪЧ I идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за Боснек и Чуйпетлово

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

I

 

Л

Ъ

Ч

 

 

 

 

 

Боснек и Чуйпетлово

кметството

051

12.55 – 13.00

Студена

Училището

046,047

13.20 – 13.30

Кралев дол

Читалището

048

13.50 – 14.00

 

Църква

Помощно училище

045

14.10 – 14.15

ХVI  ОУ

042,043,044

14.25 – 14.40

Читалище ”Просвета”

041

14.50 – 14.55

Читалище ”Просвета”

039,040

15.00 – 15.10

Кладница

Училището

050

15.30 – 15.35

Рударци

Кметството

049, 136, 142 ПСИК

15.45 – 15.50

Драгичево

Училището

036,037,038

16.00 – 16.15

Изток 1

X ОУ

011,012,013,014

16.35 – 16.55

   

II  ЛЪЧ

Отговорник – Екатерина Станимирова

Представител ОИК – Перник – Надя Боянова

Шофьора на ЛЪЧ II идва 11.30ч., товари и тръгва 12.00ч. за Бела вода.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

II

 

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Бела вода

Читалището , Клуб на пенсионера

102,103

12.20 - 12.30

Батановци

Училището

126,127,128

141 ПСИК

12.40 – 12.55

Черна гора

Читалището

129

13.10 – 13.15

Лесковец

Кметството

134

13.30 – 13.35

Богданов дол

 

Читалището

130

 

13.55 – 14.00

 

Ярджиловци

Училището

131,132,

 140 ПСИК

14.15 – 14.25

Селищен дол

Кметството

135

14.35 – 14.40

Зидарци и Планиница

Ритуална зала

133

15.00 – 15.05

Витановци

Читалището

122

15.15 – 15.20

 

Клепало

 

VIII СОУ

106,107

 

15.40 – 16.10

108,109

110,111

МБАЛ ”Р. Ангелова”

Фоайе на детско отделение

137

16.20 – 16.25

Централна градска част

Читалище „Елин Пелин“

115

16.30 – 16.40

Драгановец

ОДК /Пионерски дом/

104,105

16.45 – 16.55

 

 

 

III ЛЪЧ

Отговорник – Милка Николова, Представители ОИК – Перник-Иво Михайлов и Изабел Ангелова

Шофьора на ЛЪЧ III идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за кв.Димова махала.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

III

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Димова махала

ПГЕМП ”Хр. Ботев”

066,067,068

12.40 - 12.55

Кв. Хумни дол

V СОУ

064,065

13.05 – 13.10

Кв. Твърди ливади

IX СОУ

069,070,071

13.20 – 13.35

Кв. Рудничар

Клуб до читалището

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

062

063

13.45 – 14.00

14.05 – 14.10

Кв. Байкушева

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

112,113,114

14.15 – 14.30

          Кметство Люлин

Читалището

118

14.50 – 14.55

Кметство Дивотино

Училището

Ресторант ”Ханчето”

119

120

15.05 – 15.10

15.30 – 15.35

Кметство Мещица

Читалището

121

15.55 – 16.00

Кметство Вискяр

Читалището

124

16.20 – 16.25

Кметство Радуй

Читалището

125

16.45 – 16.50

Кметство Расник

Кметството

123

17.10 – 17.15

 

 

 

IV ЛЪЧ

Отговорник – Даниела Ставриева и Десислава Георгиева

Представители ОИК-Перник –Станислава Стоянова

Шофьора на ЛЪЧ IV идва 12.00ч., товари и тръгва 13.00 ч. за кв.Тева.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

IV

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Тева

Училището

053,054,055,056,057,058,059,060,061

13.10-13.55

Железни заводи и кв.В.Левски

Клуб Конен спорт „Давид“

072

14.20-14.25

Кв.Калкас

Пенсионерски клуб

073

14.35-14.45

Христо Ботев 1 и кв.Могиличе

XII ОУ

092,093,096

15.10-15.25

Христо Ботев 2

Пътен комбинат

094,095

15.35-15.45

 Ралица 1 и Каменина

VII ОУ

089,090,091,097,098,099,100

16.05 – 16.40

Ралица 2

Профилакториум

101

16.50-16.55

 

Профилакториум

Профилакториум

138

16.55-17.00

 

 

 

V ЛЪЧ

Отговорник – Евелина Драганова

Представители ОИК – Перник – Росица Рангелова и Моника Стоянова

Шофьора на ЛЪЧ V идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  кв.Иван Вазов

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

V

 

 

Л

Ъ

Ч

 

        кв. Ив. Вазов 1 и Рено

Спортна зала ”Кракра”

081,082,084

14.10 – 14.25

Варош

VI СОУ

088

14.35 – 14.40

кв. Селото и кв.Иван Вазов 1 и 2

VI СОУ

079,080,083,085

086,087

14.45 – 15.15

СБАЛББ ”Панталей”

СБАЛББ ”Панталей”

139

15.35 – 15.40

Кв. В. Коларов 2

СОУИЧЕ ”Петър Берон”

076,077,078

16.10 – 16.15

Кв. В. Коларов 1

ОМД – Балетна зала

075

16.25 – 16.30

Кв. В. Коларов 1

Клуб  на  железничаря

074

16.40 – 16.45

Кв. Монте  Карло

ОУ ”Св. Иван Рилски”

116,117,

52  ПСИК/

16.55 – 17.30

 

 

V I ЛЪЧ

Отговорник – Ирина Шадова

Представители ОИК – Перник – Румяна Петрова, Лили Риджалска, Николай Добрев

Шофьора на ЛЪЧ VI идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  Голямо Бучино

 

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

VI

 

Л
Ъ
Ч

Г.Бучино

Читалището

035

14.40 – 14.45

Кв. Мошино 1

Техникум по строителство

001,002,003

15.05 – 15.20

Мошино 2 и Мошино 3

XIII OУ

004,005,006,007,008,009

010

15.30 – 16.05

Изток 2 ,  Изток 4 и  Изток 7

   XI ОУ

015,016,017,018

021,022,023,024,025,033,034

16.15 – 17.10

Изток 3 , Изток 5 и  Изток 6

  IV ОУ

019,020,026,027,028,029

030,031,032

17.20 – 18.00

10.10.2019

Съобщение

1. С решение № 170-МИ от 09.10.2019г. ОИК - Перник определи  секциите за гласуване на територията на община Перник, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения  в придвижването да гласуват в изборния ден,  както следва:

Място на гласуване

Номер на СИК


1

Кметство  ИЗТОК

Професионална гимназия по техника и строителство арх.”Й.Миланов”- ул.”Мл.Стоянов” -1

 

143200002


2

Кметство  ИЗТОК

ІV-то  СОУ „Кл.Охридски”- ул.”Рига „ - 1

143200019


3

Кметство  ЦЪРКВА

Читалище „Просвета”- ул.”Д.Благоев”

143200039


4

Град ПЕРНИК

ОУ”Св.Иван Рилски”- кв.”Монте Карло” -1

143200116

 1. ОИК - Перник оповестява мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения  в придвижването да гласуват в изборния ден, както следва:     

      Заявки за извозване с общински  транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднение в придвижването или с друго увреждане ще се приемат до 25.10.2019г.от 7,30 часа до 18,30 часа на Гише № 1в деловодството на община Перник на адрес: гр. Перник, пл. Свети Иван Рилски, № 1А, на имейла  на общината – [email protected] и на телефон: 0884996323. За кметствата в община Перник, може да се направят заявки и на място в съответното кметство.   

      В изборния ден извозването на подалите заявка лица, ще се осъществява с осигурен от общинска администрация транспорт.

07.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.19 от ЦИК, ОИК-Перник публикува графичия файл на одобрените бюлетини за всеки вид избор, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година.

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113156/Scan_20191007_133540.jpg

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113228/Scan_20191007_202728_001.jpg

https://cik.is-bg.net/upload/113157/Scan_20191007_133637.jpg

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113175/Scan_20191007_133728.jpg

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113176/Scan_20191007_133840.jpg

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113177/Scan_20191007_133936.jpg

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113179/Scan_20191007_134033.jpg

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113180/Scan_20191007_134136.jpg

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113181/Scan_20191007_134240.jpg

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113183/Scan_20191007_134336.jpg

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113187/Scan_20191007_134450.jpg

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113188/Scan_20191007_134522.jpg

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113189/Scan_20191007_134722.jpg

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113210/Scan_20191007_134830.jpg

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113211/Scan_20191007_134934.jpg

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113212/Scan_20191007_135032.jpg

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113213/Scan_20191007_135123.jpg

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113214/Scan_20191007_135214.jpg

https://oik1432.cik.bg/mi2019/upload/113215/Scan_20191007_135342.jpg

04.10.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК В ОБЩИНА ПЕРНИК

Общинска избирателна комисия - Перник ОПРЕДЕЛЯ следните членове, които да проведат обученията на членовете на секционните избирателни комисии  по   график, както следва:

Място: зала „Панорама“ в гр. Перник

Дата/час:     17.10.2019 г. . /четвъртък/ от 17.00 часа 

Обучители: Надя Боянова, Станка Рударска 

 

Дата/час:     18.10.2019 г. . /Петък/ от 17.00 часа 

Обучители: Надя Боянова, Станка Рударска

 

Дата/час:     20.10.2019 г. . /неделя/ от 10.30 часа 

Обучители: Румяна Петрова,  Аделина Стоянова,  

 

Дата/час:     20.10.2019 г. . /неделя/ от 16.30 часа 

Обучители: Аделина Стоянова, Румяна Петрова

С оглед на заплащане на участието  в обученията, преди началото им ще се извърши регистрационният режим. Следва да се легитимирате пред ОИК, която срещу Ваш подпис ще отчете присъствието ви на обучението в съответния ден. Регистрацията ще започне един час преди началния час на обучението. 

29.09.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАЛИ  В ОИК - ПЕРНИК КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, които ще представят в ОИК - Перник заявление за регистрация на застъпници и списъци на упълномощени представители :

 

Формата на таблицата за застъпници и заместващи застъпници може да изтеглите от ТУК:

 

Формата на таблицата за упълномещени представители може да изтеглите от ТУК:

27.09.2019

Съобщение

На вниманието на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети  регистрирани в ОИК -Перник,със Заповед № 1440/ 11.09.2019г. на кмета на Община Перник са определени местата за поставяне  на агитационни материали Заповедта можете да витите тук http://pernik.bg/wp-content/uploads/2019/09/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-1440-%D0%BE%D1%82-11.09.2019.pdf

18.09.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА

ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В

ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 октомври 2019 г.

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

З. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.

 1. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 2. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 3. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.

 

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:
  • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
  • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
  • Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
 4. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 5. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 6. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни. 

 

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

 1. ОИК № 1432 – Перник, адрес гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски, № 1А, ет. 11, стая 9, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.

З. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.

 1. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 2. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 3. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 4. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 5. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
18.09.2019

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ В ОИК - ПЕРНИК СЕ ИЗВЪРШВА ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00часа до 17.00часа. 

РЕГИСТРАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА  до 17.00часа на 24 СЕПТЕМВРИ 2019г

ПАРТИИТЕ / КОАЛИЦИИТЕ / МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ  ПОДАВА В ОИК :

 

ЗА ИЗБОРА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 62-МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 65-МИ - ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪВЕТНИК  /приложени 66-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/ 

3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРЕДСТАВЯ И НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ В EXEL ФОРМАТ - образец, който може да изтеглите тук https://cik.is-bg.net/upload/94935/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%A1+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%B2+%D0%9E%D0%98%D0%9A+-+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+11.09.2019.xlsx.

 

ЗА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 63-МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 65-МИ - ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪВЕТНИК  /приложени 66-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/

3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ

 

 

ЗА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 63-МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 65-МИ - ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪВЕТНИК  /приложени 66-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/

3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ

 

 

18.09.2019

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

12.09.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО ЩЕ РЕГИСТРИРАТ В ОИК - ПЕРНИК КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1. от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регис грацията на кандидатските листи за общински съветници.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински сьветници на технически носител, който може да изтеглите тук https://cik.is-bg.net/upload/94935/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%A1+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%B2+%D0%9E%D0%98%D0%9A+-+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+11.09.2019.xlsx.

12.09.2019

Съобщение

Във връзка с постъпили в Централната избирателна комисия въпроси относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция Ви уведомяваме, че в Раздел ІІ, т. 1 и 2 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия са регламентирани правилата относно наименованията и абревиатурата на местна коалиция, съгласно които:

 1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.
 2. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Предвид горното на конкретно поставените от Вас въпроси и запитвания от партии и коалиции Ви информираме, че наименованията на местни коалиции: „Бъдеще за община Х“, „Алтернатива за община Х“ (ПП „ГЕРБ“, ПП „СДС“, ПП „НФСБ“), „Патриоти за Дряново“, (ВМРО – БНД и други партии), „Разлог – събуди се“, „КРОС“ и други подобни примери не отговарят на изискванията за наименования или абревиатура на местна коалиция съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК.

Съгласно Раздел ІІ, т. 3 от Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV, както следва:

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи.

При приемане на документите за регистрация, когато се установи, че не са изпълнени изискванията за наименования или абревиатурата на местна коалиция съгласно Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от уведомяването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите за регистрация, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК постановява решение за отказ на регистрацията на местната коалиция.

Решението, с което се отказва регистрация на местна коалиция може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

11.09.2019

Съобщение

ОИК - Перник, напомня:

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес до 12.10.2019г.

Крайният срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес е 12.10.2019г.

06.09.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК
04.09.2019

Съобщение

От 05  септември 2019 г. Общинска избирателна комисия - Перник започва да приема документи за регистрация на регистрираните в ЦИК партии и коалиции  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както и на местни коалиции и инициативни комитети

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в административната сграда  на Община Перник, пл. „Св. Иван Рилски“, № 1 А, ет. 11, стая № 9.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г. и се извършва по реда на Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК и Решение № 937 от 02. септември 2019г. на ЦИК.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 466 / 11.07.2022

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 465 / 11.07.2022

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

 • № 464-МИ / 11.12.2019

  относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения